Bezárás

A Rakaca-Tó Horgászrendje

Rakaca-tó, Rakaca-patak 2019. évi Általános horgászrendje

A Rakacai víztározón és a Rakaca patakon a halgazdálkodásra jogosult a Horgász Egyesületek BAZ. Megyei Szövetsége (3530 Miskolc Corvin u 15.sz.) A Rakacai víztározón és a Rakaca patakon horgászoknak a jogszabályokon túl a helyi viszonyokhoz igazodó, néhány kérdésben a hatályos jogszabályoknál szigorúbb, helyi Horgászrend előírásait is meg kell ismerniük és be kell tartaniuk. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a következmények alól.

Horgászrendünk a horgászat igazi célját igyekszik segíteni: a sportszerű halfogást, a kifogott hallal való kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, az egészséges kikapcsolódást.

A kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a Rakacai víztározóra és Rakaca patakra vonatkozó területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. Ebben az esetben az eltiltás lejárása után a horgász kizárólag a Horgász Egyesületek BAZ. Megyei Szövetsége központjában kaphat újra Rakacai víztározóra szóló területi jegyet. A szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról Szövetségünk honlapján tájékozódhat.

 1. Horgászni csak érvényes személyi azonosító, horgászkártyával, államijeggyel és területi engedéllyel együtt lehet!
 2. A jogszabályokban és az Országos Horgászrendben foglalt általános és etikai szabályok és korlátozások érvényesek az alábbi eltérésekkel!
 3. Gépjárművel közlekedni, parkolni csak a táblával nem tiltott területen engedélyezett!
 4. A behordás tiltott módszernek minősül! Ami szabálysértési eljárást von maga után!
 5. A napi jegy 24-órás horgászatra jogosít fel a horgász által megjelölt időponttól! A napi jegy birtokosa az 1 napra engedélyezett megtartható hal mennyiséget tarthatja meg akkor is ha napforduló történik a horgászat időtartama alatt! A téli horgászrend érvényességi ideje alatt a napijegy a horgász által meghatározott napon 06 h-tól 18 h-ig érvényes.
 6. Megtartható napi mennyiség a méretkorlátozással védett halfajokból összesen 3db, amiből 2 db tartozhat azonos fajhoz, az “egyéb” kifogható hal mennyisége 5kg/nap.
 7. Megtartható éves mennyiség a méretkorlátozással védett halfajokból összesen: 50db/év/ területi jegy. Az éves mennyiség elvitele esetén a területi engedély érvénytelennek minősül! Ezen felüli mennyiség megtartásához a horgász az adott évben +1 új területi engedély vásárlására jogosult az érvénytelen területi jegy leadása után amit a Szövetség felé jelenteni is kell!
 8. Megtartani kívánt halak felső, egyedi súlyhatárai. Elvihető:
  Ponty:  maximum 55cm-6kg/egyedig, 
  Süllő:  maximum 70cm-4kg/egyedig,
  Csuka:  maximum 75cm-5kg/egyedig.                             
 9. Gyermek horgász érvényes állami és területi engedéllyel, 1 úszós horgászkészséggel, törvényes képviselő,vagy meghatalmazott személy jelenlétében horgászhat!
 10. Éjszakai horgászat Április 01-től – Október 31-ig engedélyezett.
 11. Téli horgászrend: Horgászni November 01-től – Március 31-ig 06:00-18:00 óra között engedélyezett! Ezen időszakon kívül , horgászkészséggel a vízparton tartózkodni tilos.
 12. Táblával, illetve bójával megjelölt “kíméleti terület”-en horgászni, közlekedni és tartózkodni TILOS! Kivéve belépési engedéllyel rendelkezők és az arra jogosultak!
 13. Mindenfajta szemetelés TILOS! A szemetelés szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!
 14. Szemetes horgászhelyen horgászni TILOS! A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, valamint a horgászat közben keletkező hulladékkal együtt a horgászat befejeztével magával vinni,vagy ha erre van lehetőség a kihelyezett hulladékgyűjtőkben elhelyezni. Szemetes horgászhelyen való horgászat szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!
 15. Foglalt hely létesítése TILOS! 
 16. Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket és a csónak kikötésére használt eszközöket a vízből a horgászat befejeztével el kell távolítani.
 17. 10 napnál hosszabb ideig tartó, folyamatos táborozás TILOS ! 10 nap után a sátor és táborhely lebontása kötelező! 
 18. A halászati őr a felállított sátor, tábor lebontására, a leállított lakókocsi elvontatására adhat utasítást . Felszólítás után azonnal meg kell kezdeni a táborhely felszámolását!
 19. A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot melyek meglétét a halászati őr ellenőrizheti.
 20. Felügyelet nélkül hagyott halfogásra alkalmas horgászkészségek tulajdonosától a területi engedély azonnal bevonásra kerül,és a tulajdonos ellen halvédelmi szabálysértési eljárás indul! Az eszközök átvételi elismervény ellenében elvételre kerülnek.
 21. Halradar használata november 01-től február 28 ig  TILOS!
 22. A súlyhatár feletti, nem elvihető kategóriába tartozó halakat a nap bármelyik időszakában “betárolni” TILOS ! Azokat, mérlegelés, és fényképezés után azonnal kíméletesen vissza kell engedi a vízbe.

 23. A horgász a kifogott halakkal kíméletesen köteles bánni, azok megjelölése, csonkítása TILOS! A horgász gondatlanságából adódó halpusztulás esetén a vízterület kezelője kártérítési igénnyel élhet az elpusztult hal értékében!
 24. A halgazdálkodási jog tulajdonosa a vétkes horgászokat a halvédelmi szabálysértési eltiltás mellett a tavon történő horgászattól is eltilthatja, amiről a Horgász Szövetség fegyelmi bizottsága dönt. Az eltiltási idő megszegése az eltiltási idő további meghosszabbítását vonja maga után.    
 25. A területi engedély megváltásakor a horgász a Horgászrend szabályait tudomásul veszi,azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el! Egyben hozzájárul ahhoz,hogy a horgászrend megsértése esetén róla fénykép,vagy videó felvétel készülhessen! A képek és felvételek kezelése a hatályos rendelkezések alapján történik.

Csónak használatának rendje

 1. Csónakból horgászni csak rögzített módon, és csak saját felelősségre lehet!
 2. Csónak használata regisztrációhoz van kötve! A regisztrációt a tavon szolgálatot tévő halászati őrök végzik, akik a regisztrált csónakot azonosítóval látják el!
 3. Csónak használata csak a törvényben rögzített kötelező felszerelésssel lehet!
 4. A Rakacai tó, északi oldalán a gát után következő egyenes szakaszon a csónakok kikötése, csak a horgászat idejére engedélyezett. A horgászat befejezését követően a csónak kikötése tárolása – ezen a partszakaszon –  TILOS. A tiltás ellenére ott tárolt, otthagyott csónak egy később meghatározott helyre elszállításra kerül. Az elszállítás alatt keletkező esetleges károkért a Szövetség nem vállal felelősséget 
 5. A Rakaca-tavon robbanó motoros csónakkal közlekedni csak a Halászati őrök és a rendészeti feladatokat ellátó személyek részére engedélyezett! 

 

 

Frissítve: 2019.03.05.

Close Menu