Tiszavirágzás

Tiszavirágzás

A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság 2024-es évben, a korábbi évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordít a Tisza-folyó élővilágának védelmére, különösen a védett fajokra.

 

Hazánk egyik védett rovar faja a TISZAVIRÁG (Palingenia longicauda).

Ebben az évben az időjárási viszonyok miatt korábban érkezett el, érkezik el ez páratlan jelenség a tiszavirág, ez a nagyméretű kérészfaj életének utolsó és legfontosabb napja a Tiszavirágzás. Azért kell ki három év lárvaállapot után, hogy szaporodjon, és utána szinte azonnal elpusztuljon. A kis élőlények igen érzékenyek a vizek tisztaságára, sajnos Európából a tiszavirág szinte teljesen eltűnt már. Ezért is fontos, hogy megtegyünk mindent azért, hogy nálunk továbbra is fennmaradjon ez a ritka kérészfaj.

A kérészrajzás tehát nem más, mint e 8-12 centiméter hosszú rovar tömeges rajzása. A kérészek általában június közepe táján indulnak rövid útjukra.

 

A védett egyedek állományára fokozott veszélyt jelent a horgászat céljából történő jogellenes elpusztítás, az állat gyűjtése, tekintettel arra, hogy e faj napjainkra csak a Tiszán, illetve egy-két mellékfolyóján, mint a Körös és a Bodrog-folyó található meg.

 

A jogszabály a tiszavirág természetvédelmi értékét 10.000 forintban állapította meg egyedenként.

 

A természet védelméről szóló törvény alapján tilos a védett állatfajok egyedének elpusztítása, illetve az élő és az elhullott egyedek gyűjtése is.

Szabálysértést követ el és százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki védett élő szervezet egyedét jogellenesen elpusztítja.

 

Amennyiben az elkövető a rovarok telepét károsítja meg, ebben az esetben természetkárosítás bűncselekményt is elkövetheti, ugyanúgy akkor is, ha jelentős mennyiségű egyedet gyűjt.

 

Szintén büntetőjogi kategória az is, ha a rajzásba az elkövető kisgéphajóval szándékosan belehajt, és megzavarja, elpusztítja a kérészeket.

A védett állatfaj egyedeinek gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, birtokban tartásához a felügyelőség engedélye szükséges.

 

A cselekmények megelőzése céljából a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság állománya az illetékességi területén folyamatos adatgyűjtést végez arra vonatkozóan, hogy mikor várható a kérészek tömeges rajzása. Ezen időszakban fokozott ellenőrzést végeznek a kapitányság illetékességi területén a természetvédelmi őrökkel, a polgárőrség vízi tagozatával és a halászati őrökkel.

 

Close Menu