Bezárás

A Hámori-Tó horgászrendje

Hámori-tó és a Garadna-patak általános horgászrendje. Hatályos: 2017.09.11-től visszavonásig.

A Hámori-tó és a Garadna-patakon a halgazdálkodásra jogosult a Horgász Egyesületek BAZ. Megyei

Szövetsége (HEBOSZ 3529 Miskolc Mikszáth Kálmán út 2.) A Hámori-tó és a Garadna-

patakon horgászoknak a jogszabályokon túl a helyi viszonyokhoz igazodó, néhány kérdésben a hatályos jogszabályoknál szigorúbb, helyi Horgászrend előírásait is meg kell ismerniük és be kell tartaniuk. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a következmények alól.

Horgászrendünk a horgászat igazi célját igyekszik segíteni: a sportszerű halfogást, a kifogott hallal való kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, az egészséges kikapcsolódást. 

A kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a Hámori tavon és Garadna patakon való horgászathoz szükséges területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. Az eltiltásról a HEBOSZ elnöksége mellet működő bizottság dönt. Eltiltás esetén, az eltiltás lejárása után a horgász kizárólag a HEBOSZ székhelyén kaphat újra területi jegyet. A szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról Szövetségünk honlapján tájékozódhat.

 1. Horgászni csak érvényes személy azonosító, horgászkártyával, állami jeggyel és területi engedéllyel együtt lehet!
 2. A jogszabályokban és az Országos Horgászrendben foglalt általános és etikai szabályok és

korlátozások érvényesek az alábbi eltérésekkel!

 1. A napi jegy 24-órás horgászatra jogosít fel (a 24 órás horgászatba az éjszakai tilalom időszaka is beszámít) a horgász által megjelölt időponttól! A napi jegy birtokosa az 1 napra engedélyezett megtartható hal mennyiséget tarthatja meg, akkor is ha napforduló történik a horgászat időtartama alatt!

Megtartható napi mennyiség a méretkorlátozással védett halfajokból összesen 3db, amiből 2 db tartozhat azonos fajhoz, az “egyéb” kifogható hal mennyisége 5kg/nap.

 1. Megtartható éves mennyiség a méret-korlátozással védet halfajokból: 40db/év/ területi jegy. Ezen belül az éves elvihető sebes pisztráng darab korlátozása 20db/év/területi jegy. Az éves mennyiség elvitele esetén a területi engedély érvénytelennek minősül!
 2. Megtartani kívánt halak felső, egyedi súlyhatárai. Elvihető:

Sebes pisztráng: maximum 0,7kg/egyedig,

 • Ponty: maximum 55cm-6kg/egyedig,
 • Süllő: maximum 70cm-4kg/egyedig.
 1. Gyermek horgász érvényes állami és területi engedéllyel, 1 úszós horgászkészséggel, törvényes képviselő, vagy meghatalmazott személy jelenlétében horgászhat!
 2. Nyári horgászrend: Április 1- Október 31-ig 05:00-22:00 óra között engedélyezett.
 3. Téli horgászrend: November 01- Március 31-ig 06:00-19:00 óra között engedélyezett.
 4. Éjszakai horgászat TILOS !
 5. Horgászni csak partról, száraz területről engedélyezett! Minden nemű vízen úszó tárgyról

,eszközről, eszközből és vízi járműről horgászni tilos!

 1. Horgász készség mindenfajta behordása TILOS !
 2. Drót szák használata pikkelyes halak esetén TILOS!
 3. Mindenfajta szemetelés TILOS! A szemetelés szabálysértési eljárást és a területi engedély

bevonását eredményezi!

 1. Szemetes horgászhelyen horgászni TILOS! A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, valamint a horgászat közben keletkező hulladékkal együtt a horgászat befejeztével magával vinni!
 2. Foglalt hely létesítése TILOS!
 3. A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot, melyek meglétét a halászati őr ellenőrizheti.
 4. Horgászni csak a már kijelölt horgászhelyen lehet. Új horgászhely létesítése TILOS!
 5. A területi engedély megváltásakor a horgász a Horgászrend szabályait tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el! Egyben hozzájárul ahhoz, hogy a horgászrend megsértése esetén róla fénykép, vagy videó felvétel készülhessen!

A képek és felvételek kezelése a hatályos rendelkezések alapján történik!

 

 
 

Frissítve: 2020.03.26.

Close Menu