A Nyugati főcsatorna Horgászrendje

TISZA folyó 440-477fm
Nyugati főcsatorna 00+000-26+600
Helyi horgászrend 2018

A Tisza folyó és a Nyugati főcsatornán halgazdálkodásra jogosult a Horgász Egyesületek BAZ. Megyei Szövetsége (3530 Miskolc Corvin u 15.sz.) A Tisza folyón és a Nyugati főcsatornán a horgászoknak a jogszabályokon túl a helyi viszonyokhoz igazodó, néhány kérdésben a hatályos jogszabályoknál szigorúbb, helyi Horgászrend előírásait is meg kell ismerniük és be kell tartaniuk. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a következmények alól.

Horgászrendünk a horgászat igazi célját igyekszik segíteni: a sportszerű halfogást, a kifogott hallal való kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, az egészséges kikapcsolódást.

A kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a Tisza folyón és a Nyugati főcsatornán a vonatkozó területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. Ebben az esetben az eltiltás lejárása után a horgász kizárólag a Horgász Egyesületek BAZ. Megyei Szövetsége központjában kaphat újra Tisza folyó és a Nyugati főcsatornára szóló területi jegyet. A szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról Szövetségünk honlapján tájékozódhat.

 1. Horgászni csak érvényes személyi azonosító, horgászigazolvánnyal, államijeggyel és területi engedéllyel együtt lehet !
 2. A jogszabályokban és az Országos Horgászrendben foglalt általános és etikai szabályok és korlátozások érvényesek az alábbi eltérésekkel !
 3. Megtartható éves mennyiség a méret-korlátozással védet halfajokból 100db/év/ területi jegy, gyeremek horgász esetében 50db/év/területi jegy
 4. Az maximális mennyiség elvitele esetén a új területi engedélyt kell váltani! Az éves mennyiség elvitele esetén a területi engedély érvénytelennek minősül! Ezen felüli mennyiség megtartásához a horgász az adott évben +1 új területi engedély vásárlására jogosult az
 5. érvénytelen területi jegy leadása után amit a Szövetség felé jelenteni is kell!
 6. Megtartani kívánt halak egyedi súly és méret határai.
  Ponty: maximum 65cm-8kg / egyedig,
  Amúr: minimum 50 cm / egyed
  Fogas süllő minimum 35cm / egyedig
  Csuka minimum 50 cm / egyedig
 7. Gyermek horgász érvényes állami és területi engedéllyel, 1 úszós horgászkészséggel, törvényes képviselő,vagy meghatalmazott személy jelenlétében horgászhat!
 8. Kijelölt és jóváhagyott kiméleti (telelő és szaporodó) helyen tartózkodni és horgászni tilos!Kivéve az ellenörzésre jogosultak,rendvédelmi szervek és belépésre jogosultak

 9. Kíméleti területek a Tiszán a 133/2013 (XII.29.) VM rendelet alapján:
  Tisza fkm Minősítés A kímélet időtartama Koordináták
  458-459 szaporodó 03.01. – 06.15-ig
 10. Teljes szélességében
  458 Éi hossz 47o44’41,060’’ Ki hossz 20058’59,324’’
  459 Éi hossz 47045’08,408’’ Ki hossz 20058’56,529’’
  475-476 szaporodó-telelő 03.01- 06.15-ig 11.15-02.28-ig
 11. Teljes szélességében
  475 Éi hossz 47o49’31,686’’ Ki hossz 21o02’26,157’’
  476 Éi hossz 47049’37,242’’ Ki hossz 21o03’14,079’’

 12. Horgász készség mindenfajta behordása TILOS !
 13. Mindenfajta szemetelés TILOS! A szemetelés szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!
 14. Szemetes horgászhelyen horgászni TILOS! A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, valamint a horgászat közben keletkező hulladékkal együtt a horgászat befejeztével magával vinni, vagy ha erre van lehetőség a kihelyezett hulladékgyűjtőkben elhelyezni. Szemetes horgászhelyen való horgászat szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!
 15. Foglalt hely létesítése TILOS!
 16. A horgász köteles magánál tartani halmérleget,mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot, melyek meglétét a halászati őr ellenőrizheti.
 17. Vontatásos horgászmódszer (trolling) alkalmazása TILOS!
 18. Horgászzsákmány eladás,gazdasági cseréje szigorúan TILOS!
 19. A vízparton a hal átadása másik horgásznak,vagy más személlyel való elszállítatása TILOS!
 20. Drót szák használata pikkelyes halak esetén TILOS!
 21. Közös haltartó használata TILOS!
 22. A bedobott horgászkészséget csak olyan távolságra lehet elhagyni, hogy kapás esetén be lehessen vágni. Horgászbotok felügyeletét más személyre bízni TILOS!
 23. A súlyhatár feletti,nem elvihető kategóriába tartozó halakat a nap bármelyik időszakában “betárolni” TILOS ! Azokat, mérlegelés, és fényképezés után azonnal kíméletesen vissza kell engedi a vízbe!
 24. Halradar használata november 01-től február 28 ig TILOS!
 25. A területi engedély megváltásakor a horgász a Horgászrend szabályait tudomásul veszi,azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el! Egyben hozzájárul ahhoz,hogy a horgászrend megsértése esetén róla fénykép,-vagy videó felvétel készülhessen!
 

A képek és felvételek kezelése a hatályos rendelkezések alapján történik!

Close Menu