Bezárás

A Rakaca-Tó Horgászrendje

Rakaca-tó, Rakaca-patak 2019. évi Általános horgászrendje

A Rakacai víztározón és a Rakaca patakon a halgazdálkodásra jogosult a Horgász Egyesületek BAZ. Megyei Szövetsége (HEBOSZ) 3529 Miskolc, Mikszáth K. u. 2.sz.

 A Rakacai víztározón és a Rakaca patakon horgászoknak a jogszabályokon túl a helyi viszonyokhoz igazodó, néhány kérdésben a hatályos jogszabályoknál szigorúbb, a helyi Horgászrend előírásait is meg kell ismerniük és be kell tartaniuk. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a következmények alól.

Horgászrendünk a horgászat igazi célját igyekszik segíteni: a sportszerű halfogást, a kifogott hallal való kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, az egészséges kikapcsolódást.

 

A kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a Rakacai tavon és a Rakaca patakon való horgászathoz szükséges területi jegy váltásától hosszabb időtartamra is eltiltható. Az eltiltásról a HEBOSZ elnöksége mellet működő bizottság dönt. Eltiltás esetén, az eltiltás lejárása után a horgász kizárólag a HEBOSZ székhelyén kaphat újra területi jegyet. A szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról Szövetségünk honlapján tájékozódhat.

Horgászni csak érvényes személyi azonosító, horgászkártyával, államijeggyel és területi engedéllyel együtt lehet!

 1. A jogszabályokban és a MOHOSZ Országos Horgászrendben foglalt általános és etikai szabályok és korlátozások érvényesek az alábbi eltérésekkel!
 2. Gépjárművel közlekedni, parkolni csak a táblával nem tiltott területen engedélyezett!
 3. A behordás tiltott módszernek minősül! Ami szabálysértési eljárást von maga után!
 4. A napi jegy 24-órás horgászatra jogosít, a horgászat megkezdésének bejegyzett időpontjától számított 24.00 óráig (pl kezdés 08.00 vége következő nap 08.00 óráig). A napi jegy birtokosa az 1 napra engedélyezett megtartható hal mennyiséget tarthatja meg akkor is, ha napforduló történik a horgászat időtartama alatt!
 5. Téli horgászrend: Horgászni November 01-től – Március 31-ig 06:00-18:00 óráig lehet. A téli horgászrend érvényességi ideje alatt a napijegy a horgász által meghatározott napon 06 h-tól 18 h-ig érvényes. Ezen időszakon kívül, horgászkészséggel a vízparton tartózkodni tilos!
 6. Éjszakai horgászat Április 01-től – Október 31-ig engedélyezett.
 7.  Megtartható napi mennyiség a méretkorlátozással védett halfajokból összesen 3db, amiből 2 db tartozhat azonos fajhoz, az “egyéb” kifogható hal mennyisége 5kg/nap.
 8. Megtartható éves mennyiség a méretkorlátozással védett halfajokból összesen: 50db/év/ területi jegy
 9. Megtartani kívánt halak felső, egyedi súlyhatárai.                                                                                  Elvihető:Ponty: maximum 55cm- 6kg/egyedig,Süllő: maximum 70cm- 4kg/egyedig,Csuka: maximum 75cm- 5kg/egyedig.
 10. Gyermek horgász érvényes állami és területi engedéllyel, 1 úszós horgászkészséggel, törvényes képviselő, vagy meghatalmazott személy jelenlétében horgászhat!
 11. Táblával, illetve bójával megjelölt “kíméleti terület”-en horgászni, közlekedni és tartózkodni TILOS! Kivéve belépési engedéllyel rendelkezők és az arra jogosultak!
 12. Mindenfajta szemetelés TILOS! A szemetelés szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!
 13. Szemetes horgászhelyen horgászni TILOS! A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, valamint a horgászat közben keletkező hulladékkal együtt a horgászat befejeztével magával vinni.
 14. Foglalt hely létesítése TILOS!
 15. Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket és a csónak kikötésére használt eszközöket a vízből a horgászat befejeztével el kell távolítani.
 16. 10 napnál hosszabb ideig tartó, folyamatos táborozás TILOS ! 10 nap után a sátor és táborhely lebontása kötelező! A tábor helyén semmilyen hulladék, szemét nem maradhat!
 17. A halászati őr a felállított sátor, tábor lebontására, a leállított lakókocsi elvontatására adhat utasítást . Felszólítás után azonnal meg kell kezdeni a táborhely felszámolását!
 18. A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot melyek meglétét a halászati őr ellenőrizheti.
 19. Felügyelet nélkül hagyott halfogásra alkalmas horgászkészségek tulajdonosától a területi engedély azonnal bevonásra kerül, és a tulajdonos ellen halvédelmi szabálysértési eljárás indul! Az eszközök átvételi elismervény ellenében elvételre kerülnek.
 20. Halradar használata november 01-től február 28 ig TILOS!
 21. A súlyhatár feletti, nem elvihető kategóriába tartozó halakat a nap bármelyik időszakában “betárolni” TILOS ! Azokat, mérlegelés, és fényképezés után azonnal kíméletesen vissza kell engedi a vízbe!
 22. A horgász a kifogott halakkal kíméletesen köteles bánni, azok megjelölése, csonkítása TILOS! A horgász gondatlanságából adódó halpusztulás esetén a vízterület kezelője kártérítési igénnyel élhet az elpusztult hal értékében!
 23. A területi engedély megváltásakor a horgász a Horgászrend szabályait tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el! Egyben hozzájárul ahhoz, hogy a horgászrend megsértése esetén róla fénykép, vagy videó felvétel készülhessen!
 24. A képek és felvételek kezelése a hatályos rendelkezések alapján történik

Csónak használatának rendje

 1. Csónakból horgászni csak rögzített módon, és csak saját felelősségre lehet!
 2. Csónak használata regisztrációhoz van kötve! A regisztrációt a tavon szolgálatot tévő halászati őrök végzik, akik a regisztrált csónakot azonosítóval látják el!
 3. Csónak használata csak a törvényben rögzített kötelező felszereléssel lehet!
 4. A Rakacai tó, északi oldalán a gát után következő egyenes szakaszon a csónakok kikötése, csak a horgászat idejére engedélyezett. A horgászat befejezését követően a csónak kikötése tárolása – ezen a partszakaszon – TILOS. A tiltás ellenére ott tárolt, otthagyott csónak egy később meghatározott helyre elszállításra kerül. Az elszállítás alatt keletkező esetleges károkért a Szövetség nem vállal felelősséget
 5. A Rakaca-tavon robbanó motoros csónakkal közlekedni csak a Halászati őrök és a rendészeti feladatokat ellátó személyek részére engedélyezett! .
 6. Csónakkal való közlekedés a parttól számított 50 méteres sávon kívül engedélyezett.
 7. Csónakból történő horgászat,04:00-23:00 óráig engedélyezett. 23 és 04 óra között a vízen tartózkodni tilos!
 8. Sötétedéskor a csónakot jól látható módon ki kell világítani
 9. Csónakból történő pergetés Május1-December 31 között engedélyezett!
 10. Csónakos horgászat közben más horgászok zavarása TILOS!
 11. Etetés helyszínét, szabályosan megjelölt, területet 20 méteres körzetben megközelíteni, illetve a területre “ráhorgászni” TILOS!

Frissítve: 2020.03.26.

Close Menu