A Rakaca-Tó és Rakaca patak Horgászrendje

Horgász Egyesületek BAZ Megyei Szövetsége

3529 Miskolc, Mikszáth K u. 2.sz.

Rakaca tó és Rakaca patak 

HORGÁSZREND

Érvényes:

2022. január 1-től a 2023. január 31. tartó horgászévre

 

a Rakaca tó és Rakaca patak megnevezésű vízterületre.

Rakaca tó víztér kód: 05-026-1-1

Rakaca patak: 05-114-1-1

 

Köszöntjük Önt a Rakaca tónál és Rakaca pataknál abból az alkalomból, hogy hűséges Rakacai horgászként vagy vendégként ismételten vizünket választotta. Vendégként ide látogatóknak is be kell tartaniuk az itt felsorolt előírásokat.

 

A Rakaca tó  178 hektáron, míg a Rakaca patak 7,2 hektáron fekszik.

 

Horgászni szándékozók az alábbi jegytípusok közül választhatnak:

 

Általános felnőtt éves                                       53 900 Ft (behúzásos horgászmódszer engedélyezett)

Általános felnőtt napijegy (24 órás)                   5 000 Ft (behúzásos horgászmódszer engedélyezett)

Általános felnőtt 3 napos                                  11 500 Ft (behúzásos horgászmódszer engedélyezett)

 

Parti felnőtt éves                                               38 700Ft

Parti felnőtt napijegy (24 órás)                          3.600 Ft

Parti felnőtt 3 napos                                         10 200 Ft

Kiegészítő Általános felnőtt éves                  14 500 Ft (behúzós engedély) 

 

Általános szabályozási előírások

 

A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a helyi horgászrend szabályait.

 

 1. A horgász a horgászatkor az alábbi érvényes okmányokkal kell rendelkezniük:
 • személyigazolvány,
 • horgászkártya, állami horgászjegy, területi horgászengedély
 1. A horgászokmányok közül a helyi horgászrend hatálya alá tartozó területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.
 1. A területi jegy kiadójának előírása esetén a horgász köteles a területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként a helyi horgászrendet, vagy annak kivonatát magánál tartani, illetve online vásárlás esetén a területi jegyet és a horgászrendet kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén a horgászat időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni.
 1. A horgász a horgászat kezdete előtt jogosult területi jegyen szereplő vízterület, aktuális horgászati információinak megismerésére, amelyet szövetségünk facebook oldalán tekinthet meg.

 A területi jegy kiadója a helyi horgászrend évközi változtatásának jogát fenntartja (pl horgászverseny, víz minőség romlás, haltelepítés, halvédelem) esetén, de erről köteles a helyi horgászrendben megjelölt tájékoztatási módon, felületen a változást megelőzően legalább 8 nappal hitelt érdemlő módon, közzététellel értesíteni a horgászokat. Ha a közzététel e szabálynak megfelelően megtörtént, a horgász a területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a tájékoztatás hiányára nem hivatkozhat.

 1. Ha a helyi horgászrend évközi változásáról, vagy egy elrendelt eseti tilalomról a horgász bizonyíthatóan nem értesült, vagy nem lett értesítve, akkor a tárgyban felelősségre nem vonható. A horgászrend vonatkozásában a tárgyi halgazdálkodási hasznosítói szabályozáson túl bizonyítható értesítés a HORINFO rendszerben nyilvántartott e-mail címre a rendszerből beérkező vagy a horgász személyes profiljának megnyitásakor megjelenő értesítés vagy dokumentum.
 1. Szabálytalanságok bejelentése az alábbi elérhetőségen lehet:

halőrök:                       30/309-9055,            30/309-9026

 

A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások

 1. Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti legkisebb előírt távolság – a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában – 5 méter. Foglalt hely horgász általi létesítése közterületen tilos.
 1. A horgászhely (a készségek tervezett helyétől számított minimum 5 méteres körzet) halgazdálkodási hasznosítói előírás esetén csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént.
 1. A horgászhelyen a készségek bedobása, elhelyezése csak úgy történhet meg, ha az másokra nem jelent balesetveszélyt.
 1. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.
 1. Rendkívüli időjárás, árvízi készültség vagy védekezés, valamint környezetvédelmi vagy halegészségügyi veszélyhelyzet, halpusztulás esetén, továbbá halgazdálkodási hasznosítói munkavégzés okán a halőr a horgászatot, vagy annak módját átmenetileg korlátozhatja. E korlátozás lehet általános, vagy csak meghatározott területre kiterjedő.
 1. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelése esetén köteles annak azonnali, a halőr vagy a halgazdálkodási hasznosító felé történő bejelentésére.

 A vízminőség védelme érdekében a halgazdálkodási hasznosító az etetőanyag használat tilthatja vagy korlátozhatja.

 

 1. A horgászat közben keletkezett szemet a horgász a horgászat befejezésével köteles haladéktalanul elszállítani.

Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk a szotyola-maghéj, valamint a rágó eldobása is. Kutyatartásnál a keletkező hulladék szemétként történő kezelése kötelező.

 

 1. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a hivatásos halőr által a horgászat folytatása megtiltható, a terület azonnali elhagyására való felszólítás mellett.
 1. Tüzet gyújtani egyéb engedély hiányában csak olyan helyen létesíthető, ahol nem áll fenn a tűz továbbterjedésének közvetlen veszélye és tűzgyújtási tilalom nem került elrendelésre. Élő, helyszíni faanyag tűzrakásra nem használható. A tűzterekbe szemét nem helyezhető el, ott el sem égethető. Távozáskor biztosítani kell a tűz teljes eloltását.
 1. A vízparton – kifejezett halgazdálkodási hasznosítói, üzemeltetői engedély hiányában – csak fém és műanyag bottartó használható.
 1. A vízparton, horgászterületen elhelyezett padcsoportok, esőbeállók, stégek és kikötői műtárgyak, egyéb berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a mindenkori használók kötelessége.

  Speciális horgászrendi előírások

 Az általános területi jeggyel rendelkező horgász részére a behordás engedélyezett, a part vonalára merőlegesen 200 méter távolságig. A távolság megszegő horgásztól a területi jegy bevonásra kerül, és szabálysértési eljárást, és a tavon történő horgászattól való eltiltást von maga után!

 1. A parti területi jeggyel rendelkező horgásznak, a behordás tiltott módszernek minősül! Ami a területi jegy bevonását, szabálysértési eljárást, és a tavon történő horgászattól való eltiltást von maga után!
 1. A napi jegy 24-órás horgászatra jogosít, a horgászat megkezdésének bejegyzett időpontjától számított 24.00 óráig (pl kezdés 08.00 vége következő nap 08.00 óráig). A napi jegy birtokosa az 1 napra engedélyezett megtartható hal mennyiséget tarthatja meg akkor is, ha napforduló történik a horgászat időtartama alatt!
 1. Téli horgászrend: Horgászni november 01. naptól – március 31. napjáig 06.00-18.00 óráig lehet. A téli horgászrend érvényességi ideje alatt a napijegy a horgász által meghatározott napon 06.00 órától 18.00 óráig érvényes. Ezen időszakon kívül, horgászkészséggel a vízparton tartózkodni tilos!

     Éjszakai horgászat április 01. naptól – október 31. napig engedélyezett.

 

 1. Megtartható napi mennyiség a méretkorlátozással védett halfajokból összesen 3db, amiből 2 db tartozhat azonos fajhoz, az “egyéb” kifogható hal mennyisége 5kg/nap.
 1. Napi megtartható mennyiség megfogása, megtartása, és a fogási naplóban történő rögzítése után a további horgászati tevékenység tilos. A horgász köteles a horgászhelyet elhagyni, kivéve, – bizonyíthatóan – több napig tartó horgászat esetén, a horgász egy időben legfeljebb a Hhvtv. által előírt, 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál (pl.4 db ponty), a horgászhelyen, vagy a horgászathoz használt vízi járműben, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta, és rögzítette a fogási naplóban.
 1. Megtartható éves mennyiség a méretkorlátozással védett halfajokból összesen: 50 db/év/ területi jegy.
 1. Az amur, nem őshonos halfajnak minősül, de napi és méretkorlátozással védett halfajok közé tartozik.
 1. Ezüstkárász invazív halfajnak minősül, fogása méret és darabkorlátozás nélkül történhet, de beleszámít a napi egyéb kifogható hal mennyiségébe, ami 5 kg/nap.
 1. Tilos célzottan olyan halra horgászni, amelynek fogási tilalmi ideje a horgászat időpontjában érvénybe van!
 1. Sorozatosan méreten aluli vagy kívülről akadt hal akad horogra – még akkor is ha a horgász halat visszaengedi -, a horgász, módszert, csalit és/vagy a horgászhelyet köteles váltani.

 Gépjárművel közlekedni, parkolni csak a táblával nem tiltott területen engedélyezett!

 1. Valamely fogási tilalom alá eső faj véletlenül megfogott egyedét vagy a méret- és mennyiségi korlátozások által tiltott halat – a horgászati eszközből kíméletesen eltávolítva vagy a horogtól óvatosan és gyorsan megszabadítva, vagy ha ez sérülésmentesen nem lehetséges, akkor a zsinórt a szájnyílás előtt elvágva- haladéktalanul vissza kell helyezni élőhelyére, akkor is, ha sérült, beteg, vagy elpusztult.

Őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra vonatkozó napi kifogható darabszáma

 

Magyar név

Fajlagos tilalmi időszak

Kifogható halak mérettartománya minimum cm

Naponta kifogható maximális db

domolykó

04.15. – 05.31.

25

3 kg

jász keszeg, szilvaorrú keszeg

04.15. – 05.31.

20

 

szilvaorrú keszeg

04.15. – 05.31.

20

 

garda

04.15. – 05.31.

20

 

paduc

04.15. – 05.31.

20

 

márna

04.15. – 05.31.

40

2

ponty

05.02. – 05.31.

min.35 cm max. -55 cm-6kg/db

2

balin

03.01. – 04.30.

40

2

compó

05.02. – 06.15.

Nem tartható meg

harcsa

05.02. – 06.15.

60 cm fajlagos tilalmi időszakban 100cm

2

csuka

02.01. – 03.31.

min 40 cm max 70 cm- 5 kg /db

2

sebes pisztráng

10.01. – 03.31.

22

2

menyhal

25

3 kg

sügér

03.01. – 04.30.

15

3 kg

fogassüllő

03.01. – 04.30.

min 35 cm, max.70 cm-4 kg/db

2

kősüllő

03.01. – 06.30.

25

2

amur

 

min. 50 cm, max 6 kg/db

2

Gyermek horgász esetében, a napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halból naponta összesen legfeljebb 1 darab fogható ki. Napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból naponta összesen 2,5 kg-ot foghat.

 

 1. Táblával, vagy bójával megjelölt “horgászattól elzárt terület”-en horgászni, közlekedni és tartózkodni TILOS! Kivéve belépési engedéllyel rendelkezők és az arra jogosultak!
 1. Az etetés helye: CSAK dőlő bója, vagy „H” típusú gyári jelölő bója használható, névvel és regisztrációs számmal ellátva. Más típusú jelölések és felirat nélküli bóják eltávolításra kerülnek, még akkor is ha az etetett és jelölt helyen horgásznak.
 1. Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket és a csónak kikötésére használt eszközöket a vízből a horgászat befejeztével el kell távolítani.
 1. 10 napnál hosszabb ideig tartó, folyamatos táborozás TILOS ! 10 nap után a sátor és táborhely lebontása kötelező! A tábor helyén semmilyen hulladék, szemét nem maradhat!
 1. A hivatásos halőr a felállított sátor, tábor lebontására, a leállított lakókocsi elvontatására adhat utasítást. Felszólítás után azonnal meg kell kezdeni a táborhely felszámolását!
 1. A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot melyek meglétét a hivatásos halőr ellenőrizheti.
 1. Általános felnőtt területi jeggyel rendelkező, behúzós horgászat esetén (tekintettel az 5 kg feletti pontyokra és a 8 kg feletti amurokra) a horgásznak rendelkeznie kell:
 • pontymatraccal vagy halbölcsővel
 • szájfertőtlenítővel,
 • nagyméretű merítőhálóval (mérete 90*90 cm)

 Valamint ezen eszközöket rendeltetésszerűen kell tudnia használni. Ezen eszközök hiánya esetén a horgászatot megkezdeni nem lehet.

 

 1. Halradar használata, november 01-től, február 28-ig TILOS!

MENNYISÉGI KORLÁTOZÁSOK

 Felnőtt horgász a napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból az adott tárgyévben összesen:

       Őshonos halból                                         50 db/év                       gyermek 25 db/év

       Egyéb halból                                             100 kg/év                       gyermek 50 kg/év

 

 1. Abban az esetben, ha valaki az éves halmennyiséget kifogta, az a horgász új állami jegy és területi engedély váltására nem jogosult.
 1. Folyóvíz jegén horgászni minden esetben tilos. Állóvíz jegén a lékhorgászat csak ott lehetséges, ahol az nem tiltott és a jég legalább 10 cm vastag, nem olvad és nem mozog. A horgász a kivágott léket a horgászat befejezése után köteles minden esetben jól láthatóan megjelölni.

HORGÁSZFELSZERELÉSEK VALAMINT EGYÉB ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

 

 1. A Rakacai tavon a következő horgászkészségek használhatók saját tagjaink és napijegyes horgászok részére egyaránt:
 • Állami jeggyel rendelkező személy legfeljebb kettő –egyenként három, darabonként legfeljebb háromágú. horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat, kizárólag a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb – fogható – csalihalak gyűjtésére.
 • Turista állami horgászjeggyel rendelkező személy egy – legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú horoggal szerelt – horgászkészséget, használhat. A turista horgászjegy a váltás napjától számítva 90 napig érvényes.
 • A legalább 10 életévet betöltött személy horgászvizsgát tesz, ifjúsági horgásznak kell tekinteni.
 • Gyermek horgász állami horgászjegy birtokában 1 db úszós horgászkészség, 1 db horoggal szerelve, napkeltétől napnyugtáig, szülői vagy gondviselői felügyelet mellett horgászhat,

Csónak használatának rendje

 

 1. Csónakból horgászni csak rögzített módon, és csak saját felelősségre lehet!
 2. Csónak használata regisztrációhoz van kötve! A regisztrációt a tavon szolgálatot tévő hivatásos halőrök végzik, akik a regisztrált csónakot azonosítóval látják el!
 3. Csónak használata csak a törvényben rögzített kötelező felszereléssel lehet!

    A csónak tulajdonosa a csónakon köteles feltüntetni a nevét lakcímét.

            (ld. Hajózási Szabályzat 5.sz. mellékletét).

 1. A Rakacai víztározó, északi oldalán a gát után következő egyenes szakaszon a csónakok kikötése, csak a horgászat idejére engedélyezett. A horgászat befejezését követően a csónak kikötése tárolása – ezen a partszakaszon –  TILOS. A tiltás ellenére ott tárolt, otthagyott csónak egy később meghatározott helyre elszállításra kerül. Az elszállítás alatt keletkező esetleges károkért a Szövetség nem vállal felelősséget.
 2. A Rakaca-tavon robbanó motoros csónakkal közlekedni TILOS!
 3. Csónakkal való közlekedés a parttól számított 50 méteres sávon kívül engedélyezett.
 4. Csónakból történő horgászat, 04.00-23.00 óráig engedélyezett. 23.00 óra és 04.00 óra között a vízen tartózkodni tilos, kivéve a téli horgászrendre vonatkozó időrendi szabályok.
 5. Sötétedéskor a csónakot jól látható módon,folyamatosan ki kell világítani.
 6. Csónakból történő pergetés május 1. és december 31. között engedélyezett! Ezen időpont módosulhat, a haltelepítések függvényében! A módosítást a hatályos törvények alapján tesszük közzé.
 7. Csónakos horgászat közben más horgászok zavarása TILOS!
 8. Az etetés szabályosan megjelölt területét 30 méteres körzetben megközelíteni, illetve a területre “ráhorgászni” TILOS!

A HEBOSZ felhívja a horgászok figyelmét, hogy a vízparton, horgászás közben elszenvedett baleset esetén, a horgászkártyán szereplő MOHOSZ-hoz  illetve UNION Biztosító Zrt.-hez fordulhat igényével.

 

Halvédelmi előírások

44. A drótszák használata tilos.

 1. A gyári mű csalik rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, egy horog alá újabb horog rögzítése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos.
 1. Ragadozóhal-horgászatnál az indokolatlan nyeletés tilos.
 1. A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását.
 1. A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos.
 1. A szabályosan kifogott és így megtartható halak cseréje, a vízparton, horgászhelyen belüli átadása és ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező személy részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül.

 Horgászetikai előírások

 A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása.

 1. A horgász erkölcsi és etikai kötelessége más horgász segítése, a tapasztalatok átadása, az idős horgásztársak és a gyermekhorgászok támogatása.
 1. Horgászcsónak, horgászhajó használata csak megfelelő sebesség megválasztásával, más horgásztársak és víziközlekedők veszélyeztetése, vagy zavarása nélkül történhet.
 1. Ívási, szaporodási időszakban a partmenti sávban a sebesség megválasztásánál minden horgász felelőssége a lerakott ikrák lehetőség szerinti megóvása.
 1. A horgászcsónak, tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy a csónak felszereltsége és műszaki állapota a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfeleljen.
 1. Terítékfotók csak kivételes esetekben, horgászversenyek mérlegelésekor és szakcikkek illusztrációjaként készíthetők.
 1. Más fogott halával rekordfogást bejelenteni, illetve egyedül fényképet csináltatni etikátlan és tilos.
 1. A színezett fertőtlenítők használata csak a fotózás után támogatott. Ekkor a hal minden látható sebének fertőtlenítése is ajánlott, az esetleges élősködők eltávolítása mellett.
 1. A visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint mozgása (szabadulási reflex) beindult.

A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik

 A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy

 1. köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre,
 2. róla – külön jogszabályi feltételek fennállása esetén – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet,
 3. jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre eltiltható.
 1. A Hhvtv. szerinti felhatalmazás alapján a halgazdálkodásra jogosult a visszavonást, illetve az eltiltást, mint szankciókat csak akkor alkalmazhatja, ha azokat a helyi horgászrend tartalmazza.

 A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás mértéke:

 

Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése

3-5 év

Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása

Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete

Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata

1-5 év,

de legalább az eltiltás idejének a duplája

Felső méretkorlátozás megsértése

1-5 év

Darabszám korlátozás megsértése

Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés

1-3 év, de legalább az eltiltás ideje

Hal jelölése, csonkítása

1-3 év

A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása)

Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása

Alsó méretkorlátozás megsértése

Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete

Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés

3 hónap-1 év

 1. A halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál, a döntésre jogosult azonnali hatállyal bevonja a területi engedélyt, a szabályszegés összes körülményének ismeretében, az itt megállapított keretek között dönt az eltiltás mértékéről.
 1. Az egy horgászat alkalmával elkövetett több önálló szabályszegés esetén a cselekményekre kiszabható eltiltások időtartama összeadódik, de az eltiltás maximum 5 év lehet.
 1. Amennyiben egy horgász egy szabályszegés elkövetése és szankcionálása után újra elköveti bármelyik szankcionált cselekményt, a második alkalommal az eltiltás az itt szabályozottak duplájára, de maximum 5 évre emelkedik.
 1. Amennyiben egy horgász a korábbi eltiltástól számított 3 éven belül újabb szabályszegést követ el, az eltiltás mértéke legalább 2 év, de maximum 5 év lehet.
 1. A visszavonásra, illetve a területi jegy váltásától való eltiltásra minden esetben a tényállást és a horgászrendi hivatkozást, valamint az eltiltás időtartamát tartalmazó hivatalos halgazdálkodási hasznosítói döntéssel és az erről szóló értesítéssel kerülhet sor.
 1. A halgazdálkodási hasznosítói visszavonás és az eltiltás nem helyettesíti, de nem is követeli meg a horgászegyesületi fegyelmi szabályzatokban meghatározott eljárásokat, jogkövetkezményeket.
 • Záró rendelkezések
 1. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.
 1. Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást.
 1. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.
 1. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.

Miskolc, 2022. január 03.

Close Menu