Bezárás

TISZA folyó 440-477 fkm

Helyi horgászrend

A Tisza folyón halgazdálkodásra jogosult a Horgász Egyesületek BAZ. Megyei Szövetsége (3529 Miskolc Mikszáth Kálmán út 2.) A Tisza folyón a horgászoknak a jogszabályokon túl a helyi viszonyokhoz igazodó, néhány kérdésben a hatályos jogszabályoknál szigorúbb, helyi Horgászrend előírásait is meg kell ismerniük és be kell tartaniuk. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a következmények alól.

Horgászrendünk a horgászat igazi célját igyekszik segíteni: a sportszerű halfogást, a kifogott hallal való kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, az egészséges kikapcsolódást.

 

A kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a Tisza folyón és a Nyugati főcsatornán a vonatkozó területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. Ebben az esetben az eltiltás lejárása után a horgász kizárólag a Horgász Egyesületek BAZ. Megyei Szövetsége központjában kaphat újra területi jegyet. A szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról

Szövetségünk honlapján tájékozódhat.

 

 1. Horgászni csak érvényes személyi azonosító, Magyar Horgászkártyával, állami jeggyel és területi engedéllyel együtt lehet!
 2. A jogszabályokban és az Országos Horgászrendben foglalt általános és etikai szabályok és korlátozások érvényesek az alábbi eltérésekkel!
 1. Megtartható éves mennyiség a méret-korlátozással védett halfajokból 50 db/év/ területi jegy, gyermek horgász esetében 25 db/év/területi jegy
 2. Megtartható éves mennyiség az egyéb halfajokból: 100kg/év/területi jegygyermek horgász esetén 50kg/év
 1. Megtartani kívánt halak egyedi súly és méret határai.

Elvihető

 • Ponty: maximum 65cm-8kg / egyedig,
 • Amur : minimum 50 cm / egyed
 • Fogas süllő minimum 35cm / egyedig
 • Csuka minimum 50 cm / egyedig
 • Egyéb halfaj: 10kg/ nap
 1. Gyermek horgász érvényes állami és területi engedéllyel, 1 úszós horgászkészséggel, törvényes képviselő, vagy meghatalmazott személy jelenlétében horgászhat!
 1. Kijelölt és jóváhagyott kíméleti (telelő és szaporodó) helyen tartózkodni és horgászni tilos! Kivéve az ellenőrzésre jogosultak, rendvédelmi szervek és belépésre jogosultak

 

 1. Horgász készség mindenfajta behordása TILOS !
 2. Kikötők területén bárminemű horgászat-halászati tevékenység folytatása TILOS !
 3. Mindenfajta szemetelés TILOS! A szemetelés szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!
 1. Szemetes horgászhelyen horgászni TILOS! A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, valamint a horgászat közben keletkező hulladékkal együtt a horgászat befejeztével magával vinni, vagy ha erre van lehetőség a kihelyezett hulladékgyűjtőkben elhelyezni. Szemetes horgászhelyen való horgászat szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!
 2. Foglalt hely létesítése TILOS!
 3. A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot, melyek meglétét a halászati őr ellenőrizheti.
 4. Vontatásos horgászmódszer (trolling) alkalmazása TILOS!
 5. Vertikális horgászmódszer (kuttyogtatás, mártogatás..stb ) csak a folyásirányának, és a víz sebességével megegyezően lehetséges.
 6. Horgászzsákmány eladás, gazdasági cseréje szigorúan TILOS!
 7. A vízparton a hal átadása másik horgásznak, vagy más személlyel való elszállíttatása TILOS!
 8. Drót szák használata pikkelyes halak esetén TILOS!
 9. Közös haltartó használata TILOS!
 10. A bedobott horgászkészséget csak olyan távolságra lehet elhagyni, hogy kapás esetén be lehessen vágni. Horgászbotok felügyeletét más személyre bízni TILOS!
 11. A súlyhatár feletti, nem elvihető kategóriába tartozó halakat a nap bármelyik időszakában “betárolni” TILOS! Azokat, mérlegelés, és fényképezés után azonnal kíméletesen vissza kell engedi a vízbe!
 12. Halradar használata november 01-től február 28 ig. TILOS!
 13. A területi engedély megváltásakor a horgász a Horgászrend szabályait tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el! Egyben hozzájárul ahhoz, hogy a horgászrend megsértése esetén róla fénykép, – vagy videó felvétel készülhessen!
 14. A képek és felvételek kezelése a hatályos rendelkezések alapján történik!

Kíméleti területek a Tiszán a 133/2013 (XII.29.) VM rendelet alapján:

Tisza fkm Minősítés A kímélet időtartama Koordináták
458-459szaporodó 03.01. - 06.15-igTeljes szélességében
458É-hossz 47°44’41,060’’ K-hossz 20°58’59,324’’
459É-hossz 47°45’08,408’’ K-hossz 20°58’56,529’’
475-476 szaporodó-telelő03.01. - 06.15-ig, 11.15. - 02.28-igTeljes szélességében
475É-hossz 47°49’31,686’’ K-hossz 21°02’26,157’’
476É-hossz 47°49’37,242’’ K-hossz 21°03’14,079’’

KISSZERSZÁMOS

HALÁSZREND

Érvényes a Tisza folyó 440fkm-477fkm szakasza(víztérkód: 05-003-1-1),
Nyugati-főcsatorna 00.0fkm-26,6fkm szakasza ( víztérkód: 05-135-1-1)

Rekreációs célú halászati szerződést kötő halász elfogadja a vonatkozó halászrendet, beleértve a Horgászegyesületek BAZ Megyei Szövetsége (továbbiakban: HEBOSZ) alkalmazásában álló, rendőrség által szolgálat igazolvánnyal és jelvénnyel ellátott halászati őr jogosultságára vonatkozó szabályokat is. A halászati szabályokat és azok betartását, a fegyelmi vétségek esetén esetlegesen kiszabott büntetési tételeket a területi jegy tulajdonosa annak megvásárlásával egyidejűleg magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Rekreációs halászati tevékenységet kizárólag az a személy kaphat, aki a Magyar Országos Horgász Szövetség és az Országos Kihalász Érdekszövetség, Budapesten, 2017. december 08. napján aláírt megállapodásban foglaltaknak megfelelnek.   

A kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő halász a Tisza folyó 440-477 fkm, és a Nyugati-főcsatorna 00.0fkm-26,6fkm szakaszára vonatkozó területi jegy váltásától hosszabb időtartamra vagy véglegesen is eltiltható. Ebben az esetben az eltiltás lejárata után a halász kizárólag a Horgász Egyesületek BAZ. Megyei Szövetsége központjában kaphat újra a Tisza folyó 440-477 fkm, és Nyugati-főcsatorna 00.0fkm-26,6fkm  szakaszára szóló területi engedélyt. 

A halászati tevékenységet minden halász saját felelősségére folytatja, a bekövetkezett balesetekért, károkért a HEBOSZ semmilyen felelősséget nem vállal, ennek tényét a halász a megkötött rekreációs halászati szerződés aláírásával elismeri.

1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 1. Halászni április 15-Június 15 között TILOS!
 2. Halászni nyári időszámítás alatt 0 órától 24 óráig, téli időszámítás esetén 06-tól 22 óráig lehet!
 3. A passzív eszközzel halászó köteles a halászat megkezdése előtt (vízre szállás) 1/2 órával és a halászat befejezése előtt 1/2 órával, az illetékes halászati őrt értesíteni a megadott telefonszámok egyikén. Az értesítésnek tartalmaznia kell a halász nevét, halászati terület megjelölését. Be nem jelentett halászat szabálysértésnek minősül, ami feljelentést és a halászatra vonatkozó szerződés megszűnését vonja maga után!
 4. TILOS halászni műtárgyról (hídról, stégről), illetve a folyón kijelölt KÍMÉLETI TERÜLETEK 500 méteres körzetében!
 5. Halászni csak a rekreációs szerződésben rögzített területen engedélyezett! A területet a HEBOSZ jelöli ki a halász részére, amit fkm megjelöléssel  a halászati szerződésben rögzítenek.
 6. A haltelepítéseket követő időszakra vonatkozóan az Elnökség részleges, vagy általános halászati tilalmat rendelhet el!

Kíméleti területek a Tiszán a 133/2013 (XII.29.) VM rendelet alapján:

Tisza fkm Minősítés A kímélet időtartama Koordináták
458-459szaporodó 03.01. - 06.15-igTeljes szélességében
458É-hossz 47°44’41,060’’ K-hossz 20°58’59,324’’
459É-hossz 47°45’08,408’’ K-hossz 20°58’56,529’’
475-476 szaporodó-telelő03.01. - 06.15-ig, 11.15. - 02.28-igTeljes szélességében
475É-hossz 47°49’31,686’’ K-hossz 21°02’26,157’’
476É-hossz 47°49’37,242’’ K-hossz 21°03’14,079’’

2. ESZKÖZHASZNÁLAT

 1. Kisszerszámos halász egy időben 1 darab, max 16㎡területű aktív eszközzel halászhat, az emelőszerkezeten látható módon fel kell tüntetni az állami halászjegy számát és a halász nevét.

 2. Érvényes halászjegy birtokában a kisszerszámos halász maximum 3db passzív eszköz regisztrációját kérheti HEBOSZ-tól, a MOHOSZ és az Országos Kishalász Érdekszövetség megállapodásában szereplő feltételek szerint. Figyelem: a nem regisztrált és/vagy név, és halászjegy számmal nem ellátott kishalász eszközöket a HEBOSZ összeszedi, majd értesítés nélkül megsemmisíti! Passzív halászeszköz ellenőrzése, és ürítése nap keltéltől-napnyugtáig engedélyezett !!! Halászeszköz használat vonatkozásában a megkötendő rekreációs célú halász szerződésben foglaltak az irányadóak!

 3. A kifogott halak tárolására csak merevítős haltartó használható, ami kötelező felszerelés a halász számára. A kifogott nagy testű halaknál, illetve a ragadozó halaknál a pontyzsák, a kipányvázás, illetve a szájbilincs használata engedélyezett. Drótszák használata pikkelyes halak esetén TILOS! A kifogott halat letárolni,illetve más helyen tárolni TILOS! A megtartott halat a halászat befejezése után el kell szállítani.

3. MENNYISÉGI, MÉRET ÉS DARABSZÁM KORLÁTOZÁSOK

A fajlagos fogási tilalmi idő, méret, darabszám és mennyiségi korlátozás megegyezik az állami halászjegyen előírtakkal, mely kiegészül az alábbi rendelkezésekkel:

 1. Halász esetében

Méretkorlátozással védett halfajokból (ponty, süllő, stb.) megtartható:

 • Naponta: 5 db, fajonként legfeljebb 3 db (pl. 3 db ponty + 2db csuka).
 • Éves viszonylatban 50 db – méretkorlátozással védett hal megtartása után új területi jegy az adott évben nem váltható.
 • Méretkorlátozással nem védett halfajokból (keszegfélék, ezüstkárász stb.) megtartható naponta, 10 kg. Éves viszonylatban : 100 kg/év

Megtartani kívánt halak egyedi súly és méret határai .

Elvihető

 • Ponty: maximum 65cm-8kg / egyedig,
 • Amúr : minimum 50 cm / egyed
 • Fogas süllő minimum 35cm / egyedig
 • Csuka minimum 50 cm / egyedig

2.  A méretkorlátozás alá eső halakat, amennyiben azokat a halász megtartja, kifogásuk után azonnal, nap, óra, perc pontossággal, a vele azonos sorba kell bejegyezni a Fogási Naplóba. A méretkorlátozás alá nem eső halakat a halászat befejeztével, a vízpart elhagyása előtt kell a Fogási Naplóba beírni! Elmulasztása fegyelmi vétséggel jár!

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A halászhelyet elfoglalni a halászat megkezdése előtt maximum fél órával szabad, valamint a halászhelyet a halászat befejezése után maximum fél órával el kell hagyni. Aktív eszközzel való halászat esetén TILOS a vízbe vetett halászkészséget a halásznak őrizetlenül hagyni!
 2. TILOS a folyón stéget létesíteni! Halász-kunyhó, halászállás a folyómederben, és a parton még a parti tulajdonos hozzájárulásával sem létesíthető.
 3. TILOS a vízi-, vízparti növényzet irtása, a halak takarmányozása és szoktató etetése! Szemetes helyen halászni Tilos! 
 4. A kifogott élőhalat kizárólag vízben lehet tartani. A kifogott halat vödörben, vízben, szárazon, lassú kínos fulladásnak kitenni TILOS!!!
 5. TILOS a kifogott, megtartott méretkorlátozással védett halat kicserélni, a megfogott halat élve a vízpartról, az országos rendben leírtaktól eltérő módon elvinni! TILOS a halajándékozás és a kifogott hal vízparton való megtisztítása, e cselekmények szabálysértésnek minősülnek. A halászzsákmány eladása, gazdasági jellegű cseréje SZIGORÚAN TILOS!
 6. Az aktív halászeszközzel halászó halász, halászhelyének megvilágítása napnyugtától – napkeltéig kötelező!

5. A HALŐRZÉS TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 1. A halőri intézkedés idejére a halász területi jegyét és állami jegyét, személyazonosításra jogosító okiratát, köteles a halőrnek átadni.
 2. A halász köteles szolgálati igazolvánnyal rendelkező, magát igazoló halászati őrnek, felszólítására zsákmányát, felszerelését bemutatni, a halőr kérésére csomagját kinyitni és ellenőrizhetővé tenni.
 3. A halász a halászati őr felszólítására köteles biztosítani azt is, hogy gépjárművébe, annak csomagterébe a ellenőrzés céljából benézhessen, továbbá köteles gépjárművében a csomagokat is ellenőrizhetővé tenni.
 4. Ha a halászati őr úgy ítéli meg, hogy a halász nem működik együtt, a területi jegyet és állami jegyet további intézkedés idejéig magánál tarthatja, illetve átadhatja az HEBOSZ-nak.
 5. A halászati őr egy adott személyt első alkalommal történő vétsége vagy kisebb szabálysértése esetén jogosult figyelmeztetni, de a figyelmeztetés tényét fel kell jegyeznie a területi jegyre! A halász súlyos szabálytalansága vagy második szabálysértése, vétsége esetén a halászati őr mérlegelés nélkül magánál kell tartania a halász területi jegyét, állami jegyét és a megfelelő eljárást elindítani a halásszal szemben!
 6. A halász tudomásul veszi, hogy róla a halászati tevékenységgel kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben a halászati őr fényképet, mozgóképet és hangfelvételt készíthet.

6. HALÁSZETIKA

Halászhoz különösen méltatlan viselkedésnek minősül az agresszív viselkedés, a halász-horgászhelyre előbb érkezett halász, horgász zaklatása, a halőrök munkájának akadályozása, az együttműködés megtagadása, a szemetes helyen való halászat, és a hangoskodás a vízparton!

A halász óvja és védi a vízparti környezetet, segíti a fiatal és kezdő sporttársakat, és szándékosan nem akadályozza vagy zavarja horgász- illetve halásztársait.

Kapitális és rekordméretű hal kifogása esetén kérjük, hogy értesítse a halőrt, aki lehetősége szerint gyorsan és az országos listára való felkerülés követelményeinek megfelelően hitelesíti a fogást.

7. FEGYELMI VÉTSÉGEK

A  HEBOSZ az alábbiakban meghatározott esetekben, a fegyelmi vétséget elkövető vagy horgászetikát sértő halászok a halvédelmi bírságban rögzített büntetésen felül a halászati szerződés megkötésétől is eltilthatja a halászt:

Szemetes helyen való halászat: 3 hónap
Halászkészség őrizetlenül hagyása (aktív eszköz használata esetén): 6 hónap
Halászhely nincs kivilágítva: 6 hónap
Fogási napló hiányos vezetése: 3 hónap
Halak szoktató etetése: 6 hónap
A halak az országos horgászrendtől eltérő élve szállítása: 6 hónap
Vízben állva történő halászat: 3 hónap
Völgyzárógátról, műtárgyról (hídról, stégről csónakból), vagy bármilyen vízi járműről folytatott halászat: 3 hónap
Agresszív viselkedés: 5 év
A halászhelyre előbb érkezett horgász/halász zaklatása: 3-6 hónap
Hangoskodás a vízparton: 3 hónap
A halászat időbeli korlátozásának be nem tartása: 3 hónap
Halőrök munkájának akadályozása:   5  év
Éves viszonylatban a váltott területi jegyekhez a méretkorlátozással védett halra megállapított darabszám megfogása utáni halászat:    1 év
Megengedettnél több halászkészség használata: 5 év
Hallopás, orvhalászat, állatkínzás, tilalmi idővel védett hal megtartása, a darabszám korlátozás megsértése esetén feljelentés, szabálysértési eljárás megindítása és végleges kitiltás az adott vízterületről!
Mérlegelés nélkül a halászattól el kell tiltani, ha valaki visszaesőként 3 hónapnál hosszabb idejű eltiltásban részesült. 
A vétségek elkövetése esetén, a halászati őr az országos és a helyi horgászrend szerint jár el. 

8. ELÉRHETŐSÉGEK

Horgászegyesületek BAZ Megyei Szövetsége:
Hivatásos Halászati őr:
Pis
ák József
+
36-30/309-9011

Miskolci iroda
+36-46/324-702

Hivatásos halászati őrök:
Hajdú Megyei oldal:
Szűcs Lajos
+36-30/531-9357, +36-30/363-4165

Borsod Megyei oldal:
Csizmadia Márk
+36-30/412-3713

 


Horgász Egyesületek BAZ. Megyei Szövetség
elnöksége

 

Frissítve: 2020.03.26.

Close Menu