Bezárás

A Hámori-Tó horgászrendje

Hámori-tó és a Garadna-patak általános horgászrendje. Hatályos: 2017.09.11-től visszavonásig.

A Hámori-tó és a Garadna-patakon a halgazdálkodásra jogosult a Horgász Egyesületek BAZ. Megyei Szövetsége (3530 Miskolc Corvin u 15.sz.) A Hámori-tó és a Garadna-patakon horgászoknak a jogszabályokon túl a helyi viszonyokhoz igazodó, néhány kérdésben a hatályos jogszabályoknál szigorúbb, helyi Horgászrend előírásait is meg kell ismerniük és be kell tartaniuk. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a következmények alól.

Horgászrendünk a horgászat igazi célját igyekszik segíteni: a sportszerű halfogást, a kifogott hallal való kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, az egészséges kikapcsolódást. A kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a Hámori-tó és a Garadna-patakra vonatkozó területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. Ebben az esetben az eltiltás lejárása után a horgász kizárólag a Horgász Egyesületek BAZ. Megyei Szövetsége központjában kaphat újra Hámori-tó és a Garadna-patakra  szóló területi jegyet. A szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról Szövetségünk honlapján tájékozódhat.

 1. Horgászni csak érvényes személy azonosító, horgászkártyával, államijeggyel és területi engedéllyel együtt lehet !
 2. A jogszabályokban és az Országos Horgászrendben foglalt általános és etikai szabályok és korlátozások érvényesek az alábbi eltérésekkel !
 3. A napi jegy 24-órás horgászatra jogosít fel (a 24 órás horgászatba az éjszakai tilalom időszaka is beszámít) a horgász által megjelölt időponttól! A napi jegy birtokosa az 1 napra engedélyezett megtartható hal mennyiséget tarthatja meg, akkor is ha napforduló történik a horgászat időtartama alatt!.Megtartható napi mennyiség a méretkorlátozással védett halfajokból összesen 3db, amiből 2 db tartozhat azonos fajhoz, az “egyéb” kifogható hal mennyisége 5kg/nap.
 4. Megtartható éves mennyiség a méret-korlátozással védet halfajokból: 40db/év/ területi jegy. Ezen belül az éves elvihető sebes pisztráng darab korlátozása 20db/év/területi jegy. Az éves mennyiség elvitele esetén a területi engedély érvénytelennek minősül! 
 5. Megtartani kívánt halak felső, egyedi súlyhatárai. Elvihető:
  Sebes pisztráng:  maximum 0,7kg/egyedig,
  Ponty:  maximum 55cm-6kg/egyedig,
  Süllő:   maximum 70cm-4kg/egyedig.
 6. Gyermek horgász érvényes állami és területi engedéllyel, 1 úszós horgászkészséggel, törvényes képviselő,vagy meghatalmazott személy jelenlétében horgászhat!
 7. Nyári horgászrend: Április 1- Október 31-ig 05:00-22:00 óra között engedélyezett.
 8. Téli horgászrend : November 01- Március 31-ig 06:00-19:00 óra között engedélyezett.
 9. Éjszakai horgászat TILOS !
 10. Horgászni csak partról ,száraz területről engedélyezett!Minden nemű vízen úszó tárgyról ,eszközről, eszközből és vízi járműről horgászni tilos!
 11. Horgász készség mindenfajta behordása TILOS !
 12. Drót szák használata pikkelyes halak esetén TILOS! 
 13. Mindenfajta szemetelés TILOS! A szemetelés szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!
 14. Szemetes horgászhelyen horgászni TILOS! A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, valamint a horgászat közben keletkező hulladékkal együtt a horgászat befejeztével magával vinni! Szemetes horgászhelyen való horgászat szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!
 15. Foglalt hely létesítése TILOS!
 16. A horgász köteles magánál tartani halmérleget,mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot, melyek meglétét a halászati őr ellenőrizheti.
 17. A halgazdálkodási jog jogosultja a vétkes horgászokat a halvédelmi szabálysértésen felüli eltiltás mellett a tavon történő horgászattól is eltilthatja!
 18. Horgászni csak a már kijelölt horgászhelyen lehet. Új horgászhely létesítése TILOS!
 19. A területi engedély megváltásakor a horgász a Horgászrend szabályait tudomásul veszi,azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el! Egyben hozzájárul ahhoz,hogy a horgászrend megsértése esetén róla fénykép,-vagy videó felvétel készülhessen! A képek és felvételek kezelése a hatályos rendelkezések alapján történik!
 
 
 

Frissítve: 2019.03.05.

Close Menu