Bezárás

TISZA folyó 440-477fkm Nyugati főcsatorna 00+000-26+600 Helyi horgászrend 2019

A Tisza folyó és a Nyugati főcsatornán halgazdálkodásra jogosult a Horgász Egyesületek BAZ. Megyei Szövetsége (3530 Miskolc Corvin u 15.sz.) A Tisza folyón és a Nyugati főcsatornán a horgászoknak a jogszabályokon túl a helyi viszonyokhoz igazodó, néhány kérdésben a hatályos jogszabályoknál szigorúbb, helyi Horgászrend előírásait is meg kell ismerniük és be kell tartaniuk. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a következmények alól.

Horgászrendünk a horgászat igazi célját igyekszik segíteni: a sportszerű halfogást, a kifogott hallal való kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, az egészséges kikapcsolódást. 

A kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a Tisza folyón és a Nyugati főcsatornán a vonatkozó területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. Ebben az esetben az eltiltás lejárása után a horgász kizárólag a Horgász Egyesületek BAZ. Megyei Szövetsége központjában kaphat újra Tisza folyó és a Nyugati főcsatornára szóló területi jegyet. A szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról Szövetségünk honlapján tájékozódhat.

 1. Horgászni csak érvényes személyi azonosító, Magyar Horgászkártyával, állami jeggyel és területi engedéllyel együtt lehet !
 2. A jogszabályokban és az Országos Horgászrendben foglalt általános és etikai szabályok és korlátozások érvényesek az alábbi eltérésekkel !
 3. Megtartható éves mennyiség a méret-korlátozással védet halfajokból 50 db/év/ területi jegy, gyermek horgász esetében 25 db/év/területi jegy
 4. Megtartható éves mennyiség az egyéb halfajokból: 100kg/év/területi jegy, gyermek horgász esetén 50kg/év
 5. A maximális mennyiség elvitele esetén a új területi engedélyt kell váltani! Az éves mennyiség elvitele esetén a területi engedély érvénytelennek minősül! Ezen felüli mennyiség megtartásához a horgász az adott évben +1 új területi engedély vásárlására jogosult az érvénytelen területi jegy leadása után amit a Szövetség felé jelenteni is kell!
 6. Megtartani kívánt halak egyedi súly és méret határai. Elvihető:
  Ponty: maximum 65cm-8kg / egyedig,
  Amur : minimum 50 cm / egyed
  Fogas süllő minimum 35cm / egyedig
  Csuka minimum 50 cm / egyedig
  Egyéb halfaj: 10kg/ nap
 7. Gyermek horgász érvényes állami és területi engedéllyel, 1 úszós horgászkészséggel, törvényes képviselő,vagy meghatalmazott személy jelenlétében horgászhat!
 8. Kijelölt és jóváhagyott kíméleti (telelő és szaporodó) helyen tartózkodni és horgászni tilos!Kivéve az ellenőrzésre jogosultak,rendvédelmi szervek és belépésre jogosultak

Kíméleti területek a Tiszán a 133/2013 (XII.29.) VM rendelet alapján:

Tisza fkm Minősítés A kímélet időtartama Koordináták
458-459szaporodó 03.01. - 06.15-igTeljes szélességében
458É-hossz 47°44’41,060’’ K-hossz 20°58’59,324’’
459É-hossz 47°45’08,408’’ K-hossz 20°58’56,529’’
475-476 szaporodó-telelő03.01. - 06.15-ig, 11.15. - 02.28-igTeljes szélességében
475É-hossz 47°49’31,686’’ K-hossz 21°02’26,157’’
476É-hossz 47°49’37,242’’ K-hossz 21°03’14,079’’
 1. Horgász készség mindenfajta behordása TILOS !
 2. Kikötők területén bárminemű horgászat-halászati tevékenység folytatása TILOS !
 3. Mindenfajta szemetelés TILOS! A szemetelés szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!
 4. Szemetes horgászhelyen horgászni TILOS! A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, valamint a horgászat közben keletkező hulladékkal együtt a horgászat befejeztével magával vinni, vagy ha erre van lehetőség a kihelyezett hulladékgyűjtőkben elhelyezni. Szemetes horgászhelyen való horgászat szabálysértési eljárást és a területi engedély bevonását eredményezi!
 5. Foglalt hely létesítése TILOS!
 6. A horgász köteles magánál tartani halmérleget,mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot, melyek meglétét a halászati őr ellenőrizheti.
 7. Vontatásos horgászmódszer (trolling) alkalmazása TILOS!
 8. Vertikális horgászmódszer (kuttyogtatás, mártogatás..stb ) csak a folyásirányának, és a víz sebességével megegyezően lehetséges.
 9. Horgászzsákmány eladás, gazdasági cseréje szigorúan TILOS!
 10. A vízparton a hal átadása másik horgásznak, vagy más személlyel való elszállítatása TILOS!
 11. Drót szák használata pikkelyes halak esetén TILOS!
 12. Közös haltartó használata TILOS!
 13. A bedobott horgászkészséget csak olyan távolságra lehet elhagyni, hogy kapás esetén be lehessen vágni. Horgászbotok felügyeletét más személyre bízni TILOS!

 14. A súlyhatár feletti,nem elvihető kategóriába tartozó halakat a nap bármelyik időszakában “betárolni” TILOS ! Azokat, mérlegelés, és fényképezés után azonnal kíméletesen vissza kell engedi a vízbe!
 15. Halradar használata november 01-től február 28 ig TILOS!
 16. A területi engedély megváltásakor a horgász a Horgászrend szabályait tudomásul veszi,azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el! Egyben hozzájárul ahhoz,hogy a horgászrend megsértése esetén róla fénykép,-vagy videó felvétel készülhessen! A képek és felvételek kezelése a hatályos rendelkezések alapján történik!

 

 

Frissítve: 2019.03.05.

KISSZERSZÁMOS HALÁSZREND 2019.

Érvényes a Tisza folyó 440fkm-477fkm szakasza(víztérkód: 05-003-1-1),
Nyugati-főcsatorna 00.0fkm-26,6fkm szakasza ( víztérkód: 05-135-1-1)

Rekreációs célú halászati szerződést kötő halász elfogadja a vonatkozó halászrendet, beleértve a Horgászegyesületek BAZ Megyei Szövetsége (továbbiakban: HEBOSZ) alkalmazásában álló, rendőrség által szolgálat igazolvánnyal és jelvénnyel ellátott halászati őr jogosultságára vonatkozó szabályokat is. A halászati szabályokat és azok betartását, a fegyelmi vétségek esetén esetlegesen kiszabott büntetési tételeket a területi jegy tulajdonosa annak megvásárlásával egyidejűleg magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Rekreációs halászati tevékenységet kizárólag az a személy kaphat, aki a Magyar Országos Horgász Szövetség és az Országos Kihalász Érdekszövetség, Budapesten, 2017. december 08. napján aláírt megállapodásban foglaltaknak megfelelnek.   

A kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő halász a Tisza folyó 440-477 fkm, és a Nyugati-főcsatorna 00.0fkm-26,6fkm szakaszára vonatkozó területi jegy váltásától hosszabb időtartamra vagy véglegesen is eltiltható. Ebben az esetben az eltiltás lejárata után a halász kizárólag a Horgász Egyesületek BAZ. Megyei Szövetsége központjában kaphat újra a Tisza folyó 440-477 fkm, és Nyugati-főcsatorna 00.0fkm-26,6fkm  szakaszára szóló területi engedélyt. 

A halászati tevékenységet minden halász saját felelősségére folytatja, a bekövetkezett balesetekért, károkért a HEBOSZ semmilyen felelősséget nem vállal, ennek tényét a halász a megkötött rekreációs halászati szerződés aláírásával elismeri.

1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 1. Halászni április 15-Június 15 között TILOS!
 2. Halászni nyári időszámítás alatt 0 órától 24 óráig, téli időszámítás esetén 06-tól 22 óráig lehet!
 3. A passzív eszközzel halászó köteles a halászat megkezdése előtt (vízre szállás) 1/2 órával és a halászat befejezése előtt 1/2 órával, az illetékes halászati őrt értesíteni a megadott telefonszámok egyikén. Az értesítésnek tartalmaznia kell a halász nevét, halászati terület megjelölését. Be nem jelentett halászat szabálysértésnek minősül, ami feljelentést és a halászatra vonatkozó szerződés megszűnését vonja maga után!
 4. TILOS halászni műtárgyról (hídról, stégről), illetve a folyón kijelölt KÍMÉLETI TERÜLETEK 500 méteres körzetében!
 5. Halászni csak a rekreációs szerződésben rögzített területen engedélyezett! A területet a HEBOSZ jelöli ki a halász részére, amit fkm megjelöléssel  a halászati szerződésben rögzítenek.
 6. A haltelepítéseket követő időszakra vonatkozóan az Elnökség részleges, vagy általános halászati tilalmat rendelhet el!

Kíméleti területek a Tiszán a 133/2013 (XII.29.) VM rendelet alapján:

Tisza fkm Minősítés A kímélet időtartama Koordináták
458-459szaporodó 03.01. - 06.15-igTeljes szélességében
458É-hossz 47°44’41,060’’ K-hossz 20°58’59,324’’
459É-hossz 47°45’08,408’’ K-hossz 20°58’56,529’’
475-476 szaporodó-telelő03.01. - 06.15-ig, 11.15. - 02.28-igTeljes szélességében
475É-hossz 47°49’31,686’’ K-hossz 21°02’26,157’’
476É-hossz 47°49’37,242’’ K-hossz 21°03’14,079’’

2. ESZKÖZHASZNÁLAT

 1. Kisszerszámos halász egy időben 1 darab, max 16㎡területű aktív eszközzel halászhat, az emelőszerkezeten látható módon fel kell tüntetni az állami halászjegy számát és a halász nevét.

 2. Érvényes halászjegy birtokában a kisszerszámos halász maximum 3db passzív eszköz regisztrációját kérheti HEBOSZ-tól, a MOHOSZ és az Országos Kishalász Érdekszövetség megállapodásában szereplő feltételek szerint. Figyelem: a nem regisztrált és/vagy név, és halászjegy számmal nem ellátott kishalász eszközöket a HEBOSZ összeszedi, majd értesítés nélkül megsemmisíti! Passzív halászeszköz ellenőrzése, és ürítése nap keltéltől-napnyugtáig engedélyezett !!! Halászeszköz használat vonatkozásában a megkötendő rekreációs célú halász szerződésben foglaltak az irányadóak!

 3. A kifogott halak tárolására csak merevítős haltartó használható, ami kötelező felszerelés a halász számára. A kifogott nagy testű halaknál, illetve a ragadozó halaknál a pontyzsák, a kipányvázás, illetve a szájbilincs használata engedélyezett. Drótszák használata pikkelyes halak esetén TILOS! A kifogott halat letárolni,illetve más helyen tárolni TILOS! A megtartott halat a halászat befejezése után el kell szállítani.

3. MENNYISÉGI, MÉRET ÉS DARABSZÁM KORLÁTOZÁSOK

A fajlagos fogási tilalmi idő, méret, darabszám és mennyiségi korlátozás megegyezik az állami halászjegyen előírtakkal, mely kiegészül az alábbi rendelkezésekkel:

 1. Halász esetében

Méretkorlátozással védett halfajokból (ponty, süllő, stb.) megtartható:

 • Naponta: 5 db, fajonként legfeljebb 3 db (pl. 3 db ponty + 2db csuka).
 • Éves viszonylatban 50 db – méretkorlátozással védett hal megtartása után új területi jegy az adott évben nem váltható.
 • Méretkorlátozással nem védett halfajokból (keszegfélék, ezüstkárász stb.) megtartható naponta, 10 kg. Éves viszonylatban : 100 kg/év

Megtartani kívánt halak egyedi súly és méret határai .

Elvihető

 • Ponty: maximum 65cm-8kg / egyedig,
 • Amúr : minimum 50 cm / egyed
 • Fogas süllő minimum 35cm / egyedig
 • Csuka minimum 50 cm / egyedig

2.  A méretkorlátozás alá eső halakat, amennyiben azokat a halász megtartja, kifogásuk után azonnal, nap, óra, perc pontossággal, a vele azonos sorba kell bejegyezni a Fogási Naplóba. A méretkorlátozás alá nem eső halakat a halászat befejeztével, a vízpart elhagyása előtt kell a Fogási Naplóba beírni! Elmulasztása fegyelmi vétséggel jár!

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A halászhelyet elfoglalni a halászat megkezdése előtt maximum fél órával szabad, valamint a halászhelyet a halászat befejezése után maximum fél órával el kell hagyni. Aktív eszközzel való halászat esetén TILOS a vízbe vetett halászkészséget a halásznak őrizetlenül hagyni!
 2. TILOS a folyón stéget létesíteni! Halász-kunyhó, halászállás a folyómederben, és a parton még a parti tulajdonos hozzájárulásával sem létesíthető.
 3. TILOS a vízi-, vízparti növényzet irtása, a halak takarmányozása és szoktató etetése! Szemetes helyen halászni Tilos! 
 4. A kifogott élőhalat kizárólag vízben lehet tartani. A kifogott halat vödörben, vízben, szárazon, lassú kínos fulladásnak kitenni TILOS!!!
 5. TILOS a kifogott, megtartott méretkorlátozással védett halat kicserélni, a megfogott halat élve a vízpartról, az országos rendben leírtaktól eltérő módon elvinni! TILOS a halajándékozás és a kifogott hal vízparton való megtisztítása, e cselekmények szabálysértésnek minősülnek. A halászzsákmány eladása, gazdasági jellegű cseréje SZIGORÚAN TILOS!
 6. Az aktív halászeszközzel halászó halász, halászhelyének megvilágítása napnyugtától – napkeltéig kötelező!

5. A HALŐRZÉS TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 1. A halőri intézkedés idejére a halász területi jegyét és állami jegyét, személyazonosításra jogosító okiratát, köteles a halőrnek átadni.
 2. A halász köteles szolgálati igazolvánnyal rendelkező, magát igazoló halászati őrnek, felszólítására zsákmányát, felszerelését bemutatni, a halőr kérésére csomagját kinyitni és ellenőrizhetővé tenni.
 3. A halász a halászati őr felszólítására köteles biztosítani azt is, hogy gépjárművébe, annak csomagterébe a ellenőrzés céljából benézhessen, továbbá köteles gépjárművében a csomagokat is ellenőrizhetővé tenni.
 4. Ha a halászati őr úgy ítéli meg, hogy a halász nem működik együtt, a területi jegyet és állami jegyet további intézkedés idejéig magánál tarthatja, illetve átadhatja az HEBOSZ-nak.
 5. A halászati őr egy adott személyt első alkalommal történő vétsége vagy kisebb szabálysértése esetén jogosult figyelmeztetni, de a figyelmeztetés tényét fel kell jegyeznie a területi jegyre! A halász súlyos szabálytalansága vagy második szabálysértése, vétsége esetén a halászati őr mérlegelés nélkül magánál kell tartania a halász területi jegyét, állami jegyét és a megfelelő eljárást elindítani a halásszal szemben!
 6. A halász tudomásul veszi, hogy róla a halászati tevékenységgel kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben a halászati őr fényképet, mozgóképet és hangfelvételt készíthet.

6. HALÁSZETIKA

Halászhoz különösen méltatlan viselkedésnek minősül az agresszív viselkedés, a halász-horgászhelyre előbb érkezett halász, horgász zaklatása, a halőrök munkájának akadályozása, az együttműködés megtagadása, a szemetes helyen való halászat, és a hangoskodás a vízparton!

A halász óvja és védi a vízparti környezetet, segíti a fiatal és kezdő sporttársakat, és szándékosan nem akadályozza vagy zavarja horgász- illetve halásztársait.

Kapitális és rekordméretű hal kifogása esetén kérjük, hogy értesítse a halőrt, aki lehetősége szerint gyorsan és az országos listára való felkerülés követelményeinek megfelelően hitelesíti a fogást.

7. FEGYELMI VÉTSÉGEK

A  HEBOSZ az alábbiakban meghatározott esetekben, a fegyelmi vétséget elkövető vagy horgászetikát sértő halászok a halvédelmi bírságban rögzített büntetésen felül a halászati szerződés megkötésétől is eltilthatja a halászt:

Szemetes helyen való halászat: 3 hónap
Halászkészség őrizetlenül hagyása (aktív eszköz használata esetén): 6 hónap
Halászhely nincs kivilágítva: 6 hónap
Fogási napló hiányos vezetése: 3 hónap
Halak szoktató etetése: 6 hónap
A halak az országos horgászrendtől eltérő élve szállítása: 6 hónap
Vízben állva történő halászat: 3 hónap
Völgyzárógátról, műtárgyról (hídról, stégről csónakból), vagy bármilyen vízi járműről folytatott halászat: 3 hónap
Agresszív viselkedés: 5 év
A halászhelyre előbb érkezett horgász/halász zaklatása: 3-6 hónap
Hangoskodás a vízparton: 3 hónap
A halászat időbeli korlátozásának be nem tartása: 3 hónap
Halőrök munkájának akadályozása:   5  év
Éves viszonylatban a váltott területi jegyekhez a méretkorlátozással védett halra megállapított darabszám megfogása utáni halászat:    1 év
Megengedettnél több halászkészség használata: 5 év
Hallopás, orvhalászat, állatkínzás, tilalmi idővel védett hal megtartása, a darabszám korlátozás megsértése esetén feljelentés, szabálysértési eljárás megindítása és végleges kitiltás az adott vízterületről!
Mérlegelés nélkül a halászattól el kell tiltani, ha valaki visszaesőként 3 hónapnál hosszabb idejű eltiltásban részesült. 
A vétségek elkövetése esetén, a halászati őr az országos és a helyi horgászrend szerint jár el. 

8. ELÉRHETŐSÉGEK

Horgászegyesületek BAZ Megyei Szövetsége:
Hivatásos Halászati őr:
Pis
ák József
+
36-30/309-9011

Miskolci iroda
+36-46/324-702

Hivatásos halászati őrök:
Hajdú Megyei oldal:
Szűcs Lajos
+36-30/531-9357, +36-30/363-4165

Borsod Megyei oldal:
Csizmadia Márk
+36-30/412-3713

 


Horgász Egyesületek BAZ. Megyei Szövetség
elnöksége

 

Frissítve: 2019.03.07.

Close Menu